Zakładanie konta

Dane użytkownika

(osoby z Uniwersytetu Jagiellońskiego proszone są o podanie adresu w domenie uj.edu.pl)

9-cyfrowy bez spacji

Wymagania dotyczące hasła: hasło powinno mieć co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką i małą literę oraz cyfrę lub znak specjalny.