Signing up for events

Below you will find all the events of Teaching Quality Week by days. Please find the detailed events’ description here.
To sign up for the events you have to create an account and log in.
List of the events will appear when you click a chosen day.
You can view different language groups using the filter below.
9:00 - 11:30
[Z] Seminarium otwierające: "Jakość kształcenia – badania, oceny, wskaźniki vs rekomendacje ​i dobre praktyki"
Classes conducted in Polish
Location: MS Teams
14:00 - 16:00
[Z] Debata studencko-doktorancka na temat jakości kształcenia
Classes conducted in Polish
Location: MS Teams
10:00 - 11:00
[Z] Wykład: Wartościowanie zwierząt i roślin ze względu na parametr wieku w języku mieszkańców wsi
Classes conducted in Polish
Location: MS Teams
10:00 - 11:30
[Z] Prezentacja z elementami warsztatu: Wsparcie osób z dysleksją na zajęciach i egzaminach
Classes conducted in Polish
Location: MS Teams
10:00 - 12:00
[S] Prezentacja z elementami warsztatu: Obsługa osób z niepełnosprawnościami - praktyczne wskazówki dotyczące dostępności sekretariatów i dziekanatów
Classes conducted in Polish
Location: Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, Collegium Paderevianum II, IV piętro, sala 411
11:00 - 11:45
[Z] Szkolenie: Analiza postępów nauczania z wykorzystaniem platformy Pegaz
Classes conducted in Polish
Location: ZOOM
11:30 - 12:30
[Z] Wykład: Neurony umierają z nudów, czyli słów kilka o neurobiologicznych podstawach uczenia się (i nauczania)
Classes conducted in Polish
Location: MS Teams
12:00 - 13:00
[S] Zwiedzanie: Biblioteka Jagiellońska, gr. I
Classes conducted in Polish
Location: Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22 (wejście od ul. Oleandry) - zbiórka w holu przy szatni
13:00 - 14:30
[S] Debata: "Praktyki - tak czy nie?" (Katedra Turkologii)
Classes conducted in Polish
Location: Instytut Orientalistyki, al. Mickiewicza 9, 31-120 Kraków, sala 210
13:00 - 14:15
[Z] Szkolenie: Literatura terapeutyczna wsparciem w sytuacjach kryzysowych
Classes conducted in Polish
Location: MS Teams
14:30 - 15:30
[Z] Wykład: Wisława Szymborska: między osobą a osobistością
Classes conducted in Polish
Location: MS Teams
14:30 - 15:30
[S] Wykład: Wisława Szymborska: między osobą a osobistością
Classes conducted in Polish
Location: Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 16, sala 42
16:30 - 17:30
[Z] Wykład: Chodzić czy czytać? O rozterkach literaturożercy i podpowiedziach kilku pisarzy
Classes conducted in Polish
Location: MS Teams
16:30 - 17:30
[S] Wykład: Chodzić czy czytać? O rozterkach literaturożercy i podpowiedziach kilku pisarzy
Classes conducted in Polish
Location: Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 16, sala 42
9:00 - 10:30
[S] Zwiedzanie: Wycieczka do Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, gr. I
Classes conducted in Polish
Location: Biblioteka Naukowa PAU i PAN, ul. Sławkowska 17 - zbiórka w holu PAU przy pomniku M. Kopernika
9:00 - 10:30
[Z] Prezentacja: Dostępność architektoniczna uczelni. Uwarunkowania, wyzwania, inspiracje
Classes conducted in Polish
Location: MS Teams
10:00 - 11:30
[Z] Spotkanie: Czym dla Ciebie jest Ocena Zajęć Dydaktycznych? Kilka słów o tym w jaki sposób studentki i studenci mogą wpływać na jakość kształcenia w UJ
Classes conducted in Polish
Location: MS Teams
10:00 - 11:30
[S] Zwiedzanie: Centrum Edukacji Przyrodniczej dla pracowników UJ
Classes conducted in Polish
Location: Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ, ul. Gronostajowa 5 - zbiórka przy portierni
10:00 - 11:30
[Z] Prezentacja: Dostępne materiały wideo - jak je przygotować?
Classes conducted in Polish
Location: MS Teams
10:00 - 12:00
[S] Szkolenie: Rola nauczyciela i możliwe formy wsparcia w kontaktach ze studiującymi osobami transpłciowymi i niebinarnymi
Classes conducted in Polish
Location: Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 16, sala 42
11:00 - 12:30
[S] Zwiedzanie: Wycieczka do Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, gr. II
Classes conducted in Polish
Location: Biblioteka Naukowa PAU i PAN, ul. Sławkowska 17 - zbiórka w holu PAU przy pomniku M. Kopernika
12:00 - 13:00
[S] Zwiedzanie: Biblioteka Jagiellońska, gr. II
Classes conducted in Polish
Location: Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22 (wejście od Oleandry)Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22 (wejście od Oleandry). Zbiórka w holu przy szatni.
12:00 - 13:30
[S] Zwiedzanie: Centrum Edukacji Przyrodniczej dla studentów i doktorantów UJ
Classes conducted in Polish
Location: Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ, ul. Gronostajowa 5 - zbiórka przy portierni
12:00 - 13:30
[Z] Prezentacja: Przyszła osoba g/Głucha - i co dalej?
Classes conducted in Polish
Location: MS Teams
12:00 - 14:00
[ODWOŁANE] Debata: DIDACTIC DUO: Cele kształcenia politologicznego a jakość kształcenia
Classes conducted in Polish
Location: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, ul. Reymonta 4, sala 140
12:00 - 14:00
[Z] Debata: Porozmawiajmy o zdrowiu psychicznym i studiowaniu
Classes conducted in Polish
Location: MS Teams
12:00 - 14:00
[S] Prezentacja: Wideo w dydaktyce
Classes conducted in Polish
Location: Centrum Zdalnego Nauczania, Rynek Główny 8
13:15 - 14:45
[Z] Warsztat: Edukacja klimatyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim: możliwości, wyzwania, potrzeby
Classes conducted in Polish
Location: MS Teams
13:30 - 16:00
[S] Warsztat: Personal forecasting jako metoda planowania swojej ścieżki naukowej/zawodowej - warsztaty dla studentów i doktorantów, gr. I
Classes conducted in Polish
Location: Ośrodek Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, Rynek Główny 8/16, sala 11
16:15 - 18:15
[S] Warsztat: Jak zadbać o jakość tutoringu i mentoringu na UJ?
Classes conducted in Polish
Location: Instytut Pedagogiki, ul. Batorego 12, sala witrażowa
9:00 - 10:00
[Z] Wykład: Zasoby Repozytorium UJ wsparciem dla dydaktyki
Classes conducted in Polish
Location: MS Teams
9:00 - 11:00
[S] Prezentacja: Organizacja dostępnych wydarzeń
Classes conducted in Polish
Location: Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, Collegium Paderevianum II, al. Adama Mickiewicza 9, IV piętro
10:00 - 11:00
[Z] Prezentacja: Komunikacja interpersonalna
Classes conducted in Polish
Location: MS Teams
10:00 - 11:00
[Z] Prezentacja: Dostępne media społecznościowe
Classes conducted in Polish
Location: MS Teams
10:00 - 11:00
[Z] Wykład: Dostęp do baz piśmiennictwa naukowego jako wsparcie procesu edukacji akademickiej
Classes conducted in Polish
Location: MS Teams
10:00 - 11:30
[Z] Szkolenie: Pierwsza pomoc przedmedyczna
Classes conducted in Polish
Location: MS Teams
10:00 - 11:30
[Z] Warsztat: Superwizja jako forma wsparcia w procesie stawania się nauczycielem akademickim
Classes conducted in Polish
Location: MS Teams
11:00 - 12:30
[Z] Szkolenie: Dostępny (online), ale czy dla wszystkich?
Classes conducted in Polish
Location: MS Teams
11:30 - 12:30
[Z] Prezentacja: Indywidualny plan ewakuacji dla osoby z niepełnosprawnością - doświadczenia UJ
Classes conducted in Polish
Location: MS Teams
12:00 - 13:00
[Z] Prezentacja: Wypalenie zawodowe
Classes conducted in Polish
Location: MS Teams
12:00 - 14:00
[Z] Debata WFa: Jak poprowadzić "dobre zajęcia" - punkt widzenia studenta i nauczyciela?
Classes conducted in Polish
Location: MS Teams
12:00 - 13:00
[Z] Dydaktyczny Hyde Park: wymiana dobrych praktyk, dyskusja o potrzebach oraz problemach w zdalnym nauczaniu Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Classes conducted in Polish
Location: MS Teams
12:30 - 14:00
[S] Spotkanie: Kiedy kanał popularnonaukowy kłamie i dlaczego nie możesz cytować Wikipedii
Classes conducted in Polish
Location: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, ul. Gronostajowa 7, sala 1.01.13
13:00 - 14:30
[Z] Prezentacja: Portal edukacyjny „Dorada” i warsztaty rozwojowe dla studentów – propozycja projektu "Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój": co, w jaki sposób, kiedy?
Classes conducted in Polish
Location: MS Teams
13:00 - 15:00
[S] Wykład i warsztaty: Food-pairing
Classes conducted in Polish
Location: Wydział Farmaceutyczny, ul. Medyczna 9, sala 01/7 - sala ćwiczeń Zakładu Bromatologii
15:00 - 16:00
[S] Warsztat: Bij mistrza. Ewaluacja negatywna – czyli co ci się nie podoba w zajęciach na uczelni
Classes conducted in Polish
Location: Wydział Prawa i Administracji, ul. Krupnicza 33A , sala 12
15:00 - 16:30
[Z] Prezentacja: W poszukiwaniu inkluzywnego języka
Classes conducted in Polish
Location: MS Teams
15:30 - 18:00
[S] Warsztat: Personal forecasting jako metoda planowania swojej ścieżki naukowej/zawodowej - warsztaty dla studentów i doktorantów, gr. II
Classes conducted in Polish
Location: Ośrodek Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, Rynek Główny 8/16, sala 11
16:30 - 18:00
[S] Spotkanie: Przychodzi doktor do doktora - o hospitacji zajęć dydaktycznych jako instrumentu podwyższania jakości nauczania.
Classes conducted in Polish
Location: Wydział Prawa i Administracji, ul. Krupnicza 33A, sala 12
16:30 - 18:00
[Z] Prezentacja: Nowa siedziba ZFW - nowe możliwości dla podwyższenia jakości kształcenia
Classes conducted in Polish
Location: MS Teams
17:00 - 19:30
[ODWOŁANE] [S] Finał konkursu: Best UJ Presentation
Classes conducted in English
Location: Biblioteka Jagiellońska, al. Adama Mickiewicza 22, sala konferencyjna
18:30 - 20:00
[S] Spotkanie: Nasza biblioteka przyszłości – spotkanie i debata Wydziału Polonistyki
Classes conducted in Polish
Location: Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 16, sala 42
18:30 - 20:00
[Z] Spotkanie: Nasza biblioteka przyszłości – spotkanie i debata Wydziału Polonistyki
Classes conducted in Polish
Location: MS Teams
10:00 - 12:30
[Z] Prezentacja z elementami warsztatu: Aplikacje dostępne w Microsoft Office 365 wspierające proces uczenia się
Classes conducted in Polish
Location: MS Teams
10:30 - 11:30
[S] Prezentacja: StartUJ w szeroki świat
Classes conducted in Polish
Location: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, ul. Gronostajowa 7, sala 1.01.13
11:00 - 12:30
[S] Prezentacja: Zwiedzanie modelowych budynków UJ dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami
Classes conducted in Polish
Location: Collegium Paderevianum II i Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ - zbiórka: CWD, ul. R. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a), hall na parterze
11:30 - 12:30
[S] Prezentacja: Między łaską a dopustem, czyli nasze rozumienie "a blessing and a curse" w podejściu do ankiet studenckich
Location: Centrum Wsparcia Dydaktyki, ul. Ingardena 6, sala 1.10
12:00 - 13:00
[S] Zwiedzanie: Biblioteka Jagiellońska, gr. III
Classes conducted in Polish
Location: Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22 (wejście od Oleandry). Zbiórka w holu przy szatni.
12:00 - 13:30
[Z] Wykład: Cyfryzacja kształcenia wyższego - obawy i oczekiwania
Classes conducted in Polish
Location: MS Teams
14:00 - 15:30
[Z] Wykład: Analiza bibliometryczna krok po kroku
Classes conducted in Polish
Location: MS Teams
15:00 - 16:30
[Z] Prezentacja: Przestrzenie Kreatywnej Współpracy UJ
Classes conducted in Polish
Location: MS Teams
16:00 - 17:30
[S] Wykład: Studentki i Studenci WBBiB UJ w ocenie potencjalnych pracodawców
Classes conducted in Polish
Location: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, ul. Gronostajowa 7, sala 1.01.13