Zapisy na wydarzenia

Poniżej znajdziesz wszystkie wydarzenia Tygodnia Jakości Kształcenia uporządkowane według poszczególnych dni. Dokładne opisy wydarzeń znajdziesz tutaj.
Żeby zapisać się na wydarzenia należy założyć konto i zalogować się do systemu.
Lista wydarzeń rozwinie się po kliknięciu w dany dzień.
Możesz przeglądać wydarzenia według wersji językowej, korzystając z poniższego filtru:
9:00 - 11:30
[Z] Seminarium otwierające: "Jakość kształcenia – badania, oceny, wskaźniki vs rekomendacje ​i dobre praktyki"
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
14:00 - 16:00
[Z] Debata studencko-doktorancka na temat jakości kształcenia
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
10:00 - 11:00
[Z] Wykład: Wartościowanie zwierząt i roślin ze względu na parametr wieku w języku mieszkańców wsi
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
10:00 - 11:30
[Z] Prezentacja z elementami warsztatu: Wsparcie osób z dysleksją na zajęciach i egzaminach
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
10:00 - 12:00
[S] Prezentacja z elementami warsztatu: Obsługa osób z niepełnosprawnościami - praktyczne wskazówki dotyczące dostępności sekretariatów i dziekanatów
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, Collegium Paderevianum II, IV piętro, sala 411
11:00 - 11:45
[Z] Szkolenie: Analiza postępów nauczania z wykorzystaniem platformy Pegaz
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: ZOOM
11:30 - 12:30
[Z] Wykład: Neurony umierają z nudów, czyli słów kilka o neurobiologicznych podstawach uczenia się (i nauczania)
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
12:00 - 13:00
[S] Zwiedzanie: Biblioteka Jagiellońska, gr. I
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22 (wejście od ul. Oleandry) - zbiórka w holu przy szatni
13:00 - 14:30
[S] Debata: "Praktyki - tak czy nie?" (Katedra Turkologii)
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: Instytut Orientalistyki, al. Mickiewicza 9, 31-120 Kraków, sala 210
13:00 - 14:15
[Z] Szkolenie: Literatura terapeutyczna wsparciem w sytuacjach kryzysowych
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
14:30 - 15:30
[Z] Wykład: Wisława Szymborska: między osobą a osobistością
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
14:30 - 15:30
[S] Wykład: Wisława Szymborska: między osobą a osobistością
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 16, sala 42
16:30 - 17:30
[Z] Wykład: Chodzić czy czytać? O rozterkach literaturożercy i podpowiedziach kilku pisarzy
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
16:30 - 17:30
[S] Wykład: Chodzić czy czytać? O rozterkach literaturożercy i podpowiedziach kilku pisarzy
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 16, sala 42
9:00 - 10:30
[S] Zwiedzanie: Wycieczka do Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, gr. I
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: Biblioteka Naukowa PAU i PAN, ul. Sławkowska 17 - zbiórka w holu PAU przy pomniku M. Kopernika
9:00 - 10:30
[Z] Prezentacja: Dostępność architektoniczna uczelni. Uwarunkowania, wyzwania, inspiracje
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
10:00 - 11:30
[Z] Spotkanie: Czym dla Ciebie jest Ocena Zajęć Dydaktycznych? Kilka słów o tym w jaki sposób studentki i studenci mogą wpływać na jakość kształcenia w UJ
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
10:00 - 11:30
[S] Zwiedzanie: Centrum Edukacji Przyrodniczej dla pracowników UJ
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ, ul. Gronostajowa 5 - zbiórka przy portierni
10:00 - 11:30
[Z] Prezentacja: Dostępne materiały wideo - jak je przygotować?
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
10:00 - 12:00
[S] Szkolenie: Rola nauczyciela i możliwe formy wsparcia w kontaktach ze studiującymi osobami transpłciowymi i niebinarnymi
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 16, sala 42
11:00 - 12:30
[S] Zwiedzanie: Wycieczka do Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, gr. II
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: Biblioteka Naukowa PAU i PAN, ul. Sławkowska 17 - zbiórka w holu PAU przy pomniku M. Kopernika
12:00 - 13:00
[S] Zwiedzanie: Biblioteka Jagiellońska, gr. II
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22 (wejście od Oleandry)Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22 (wejście od Oleandry). Zbiórka w holu przy szatni.
12:00 - 13:30
[S] Zwiedzanie: Centrum Edukacji Przyrodniczej dla studentów i doktorantów UJ
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ, ul. Gronostajowa 5 - zbiórka przy portierni
12:00 - 13:30
[Z] Prezentacja: Przyszła osoba g/Głucha - i co dalej?
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
12:00 - 14:00
[ODWOŁANE] Debata: DIDACTIC DUO: Cele kształcenia politologicznego a jakość kształcenia
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, ul. Reymonta 4, sala 140
12:00 - 14:00
[Z] Debata: Porozmawiajmy o zdrowiu psychicznym i studiowaniu
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
12:00 - 14:00
[S] Prezentacja: Wideo w dydaktyce
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: Centrum Zdalnego Nauczania, Rynek Główny 8
13:15 - 14:45
[Z] Warsztat: Edukacja klimatyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim: możliwości, wyzwania, potrzeby
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
13:30 - 16:00
[S] Warsztat: Personal forecasting jako metoda planowania swojej ścieżki naukowej/zawodowej - warsztaty dla studentów i doktorantów, gr. I
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: Ośrodek Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, Rynek Główny 8/16, sala 11
16:15 - 18:15
[S] Warsztat: Jak zadbać o jakość tutoringu i mentoringu na UJ?
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: Instytut Pedagogiki, ul. Batorego 12, sala witrażowa
9:00 - 10:00
[Z] Wykład: Zasoby Repozytorium UJ wsparciem dla dydaktyki
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
9:00 - 11:00
[S] Prezentacja: Organizacja dostępnych wydarzeń
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, Collegium Paderevianum II, al. Adama Mickiewicza 9, IV piętro
10:00 - 11:00
[Z] Prezentacja: Komunikacja interpersonalna
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
10:00 - 11:00
[Z] Prezentacja: Dostępne media społecznościowe
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
10:00 - 11:00
[Z] Wykład: Dostęp do baz piśmiennictwa naukowego jako wsparcie procesu edukacji akademickiej
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
10:00 - 11:30
[Z] Szkolenie: Pierwsza pomoc przedmedyczna
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
10:00 - 11:30
[Z] Warsztat: Superwizja jako forma wsparcia w procesie stawania się nauczycielem akademickim
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
11:00 - 12:30
[Z] Szkolenie: Dostępny (online), ale czy dla wszystkich?
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
11:30 - 12:30
[Z] Prezentacja: Indywidualny plan ewakuacji dla osoby z niepełnosprawnością - doświadczenia UJ
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
12:00 - 13:00
[Z] Prezentacja: Wypalenie zawodowe
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
12:00 - 14:00
[Z] Debata WFa: Jak poprowadzić "dobre zajęcia" - punkt widzenia studenta i nauczyciela?
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
12:00 - 13:00
[Z] Dydaktyczny Hyde Park: wymiana dobrych praktyk, dyskusja o potrzebach oraz problemach w zdalnym nauczaniu Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
12:30 - 14:00
[S] Spotkanie: Kiedy kanał popularnonaukowy kłamie i dlaczego nie możesz cytować Wikipedii
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, ul. Gronostajowa 7, sala 1.01.13
13:00 - 14:30
[Z] Prezentacja: Portal edukacyjny „Dorada” i warsztaty rozwojowe dla studentów – propozycja projektu "Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój": co, w jaki sposób, kiedy?
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
13:00 - 15:00
[S] Wykład i warsztaty: Food-pairing
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: Wydział Farmaceutyczny, ul. Medyczna 9, sala 01/7 - sala ćwiczeń Zakładu Bromatologii
15:00 - 16:00
[S] Warsztat: Bij mistrza. Ewaluacja negatywna – czyli co ci się nie podoba w zajęciach na uczelni
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: Wydział Prawa i Administracji, ul. Krupnicza 33A , sala 12
15:00 - 16:30
[Z] Prezentacja: W poszukiwaniu inkluzywnego języka
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
15:30 - 18:00
[S] Warsztat: Personal forecasting jako metoda planowania swojej ścieżki naukowej/zawodowej - warsztaty dla studentów i doktorantów, gr. II
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: Ośrodek Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, Rynek Główny 8/16, sala 11
16:30 - 18:00
[S] Spotkanie: Przychodzi doktor do doktora - o hospitacji zajęć dydaktycznych jako instrumentu podwyższania jakości nauczania.
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: Wydział Prawa i Administracji, ul. Krupnicza 33A, sala 12
16:30 - 18:00
[Z] Prezentacja: Nowa siedziba ZFW - nowe możliwości dla podwyższenia jakości kształcenia
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
17:00 - 19:30
[ODWOŁANE] [S] Finał konkursu: Best UJ Presentation
Zajęcia prowadzone w języku angielskim
Miejsce: Biblioteka Jagiellońska, al. Adama Mickiewicza 22, sala konferencyjna
18:30 - 20:00
[S] Spotkanie: Nasza biblioteka przyszłości – spotkanie i debata Wydziału Polonistyki
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 16, sala 42
18:30 - 20:00
[Z] Spotkanie: Nasza biblioteka przyszłości – spotkanie i debata Wydziału Polonistyki
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
10:00 - 12:30
[Z] Prezentacja z elementami warsztatu: Aplikacje dostępne w Microsoft Office 365 wspierające proces uczenia się
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
10:30 - 11:30
[S] Prezentacja: StartUJ w szeroki świat
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, ul. Gronostajowa 7, sala 1.01.13
11:00 - 12:30
[S] Prezentacja: Zwiedzanie modelowych budynków UJ dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: Collegium Paderevianum II i Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ - zbiórka: CWD, ul. R. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a), hall na parterze
11:30 - 12:30
[S] Prezentacja: Między łaską a dopustem, czyli nasze rozumienie "a blessing and a curse" w podejściu do ankiet studenckich
Miejsce: Centrum Wsparcia Dydaktyki, ul. Ingardena 6, sala 1.10
12:00 - 13:00
[S] Zwiedzanie: Biblioteka Jagiellońska, gr. III
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22 (wejście od Oleandry). Zbiórka w holu przy szatni.
12:00 - 13:30
[Z] Wykład: Cyfryzacja kształcenia wyższego - obawy i oczekiwania
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
14:00 - 15:30
[Z] Wykład: Analiza bibliometryczna krok po kroku
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
15:00 - 16:30
[Z] Prezentacja: Przestrzenie Kreatywnej Współpracy UJ
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
16:00 - 17:30
[S] Wykład: Studentki i Studenci WBBiB UJ w ocenie potencjalnych pracodawców
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, ul. Gronostajowa 7, sala 1.01.13